PRÍRODNÉ NECHTY

Prírodné nechty

Modelovanie alebo starostlivosť prírodných nechtov je cesta, ako okamžite získať upravené a dokonalé nechty s dĺžkou podľa želania a prenechať starostlivosť o nechty odbornému štúdiu. Zákazníčka však môže oba postupy kombinovať a využiť tak výhody oboch. Ak si zlomí jeden z prírodných nechtov, nechá si ho vymodelovať a kým necht odrastie do dĺžky ostatných, nemusí ruky skrývať. Rovnaký postup možno odporúčať i v situácii, keď si zákazníčka želá zlepšiť stav prírodných nechtov s okamžitým estetickým efektom, pretože nechty možno pomocou modelácie spevniť a súčasne špeciálnymi prípravkami vyživovať.