ŠKOLENIA

Školenia, Neakreditované kurzy

Neakreditované kurzy ponúkame pre začiatočníčky, alebo pokročilé, ktoré sa chcú naučiť modelovať a zdobiť nechty sebe, alebo svojím kamarátkam a nechcú v tomto obore podnikať alebo sa zamestnať.

Pre absolventky akreditovaných kurzov MŠSR ako doplnok vzdelávania. Ak máte zmätok v množstve informácií o výrobkoch, ktoré ponúka množstvo nechtových e-shopov, postupov modelovania  a zdobení, tu si môžete osvojiť svoje teoretické a praktické poznatky a zručnosti a naučiť sa novým zručnostiam na základe skúseností iných nechtárok.

Po absolvovaní kurzu účastníčka dostáva certifikát, ktorý nie je akreditovaný MŠSR.

Výhodou kurzov je, že trvajú maximálne dva dni a ich cena je nižšia ako pri akreditovaných kurzov MŠSR.

Prehľad a ceny poskytovaných kurzov:

Neakreditované kurzy modelácie nechtov

Základy modelácie nechtov 1-dňový 100€
Korekcia modelácie po 4 týždňoch 1-dňový 100€
Kombinovaná manikúra 1-dňový 80€

Neakreditované kurzy zdobenia

Podľa aktuálnej ponuky 1-dňový 80€
1 dňový kurz = 8 hodín, ak nie je dohodnuté inak

Individuálne školenia sú v sume ako je uvedené. Skupinové školenia na zdobenie sú v sume od 60€ do 80€.

 

Termíny kurzov: na objednávku

Miesto konania kurzov: Banská Bystrica, Nám. Slobody 5, 1. posch., č.dv.38

Forma vyučovania: po dohode – v pracovných dňoch, cez íkend

Trvanie kurzov: od 2 do 4 dni

Učebná osnova: individuálne nastavená podľa typu kurzu a požiadaviek účastníčky

Absolvent získa: Teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z oblasti manikúry a nechtového dizajnu pre prax.

Certifikát o absolvovaní kurzu

Benefity kurzu:

Vyučovanie pod vedením skúsenej lektorky s dlhoročnou praxou, optimálny a flexibilný čas priebehu vyučovania, vyučovanie aj individuálne, dôraz na praktickú výučbu, nákup nechtového materiálu za výhodnú cenu aj priamo na mieste konania kurzu.