ŠKOLENIA

Školenia, Akreditácie

Akreditované školenia budete môcť u nás absolvovať od roku 2019.

Neakreditované kurzy modelácie nechtov

Kurz gélových nechtov na typy 2-dňový 200€
Kurz gélových nechtov na šablónu 2-dňový 200€
Kurz gél na prírodné nechty 1-dňový 100€
Kurz akrylových nechtov na typy 2-dňový 200€
Kurz akrylových nechtov na šablónu 2-dňový 300€
Kurz gél lak 1-dňový 100€
Kurz manikúry 1-dňový 100€

Neakreditované kurzy zdobenia

Kurz zdobenia one stroke I. 1-dňový 100€
Kurz zdobenia one stroke II. 1-dňový 100€
Kurz zdobenia 3D akrylom 1-dňový 100€
Kurz zdobeia 3D gélom 1-dňový 100€
Kurz zdobenia lakmi 1-dňový 100€
Kurz zdobenia akvarelom 1-dňový 100€
Kurz zdobenia akrylovými farbami 1-dňový 100€
Kurz salónneho zdobenia
(rýchle zdobenie, do 5 minút)
1-dňový 100€
Kurz zdobenia fóliami 1-dňový 100€
1 dňový kurz = 8 hodín, ak nie je dohodnuté inak